Zorg dat je op de juiste plek staat.

Als je op de juiste plek staat onstaat er rust en evenwicht.

Zorg dat je op de juiste plek staat.

Het is belangrijk om op je eigen plek te staan. Wat bedoel ik daar mee? In een familie (systeem) waar jij deel van uitmaakt heb je een bepaalde plek. 

Bijvoorbeeld: Je bent kind van je ouders, maar je ouder(s) waren een tijdje of helemaal niet in staat voor jou te zorgen, waardoor jij de rol van ouder oppakte. Dan verschuif je naar een plek waar je niet hoort. Het is niet jouw taak. Voorop  gesteld dat het allemaal uit liefde gebeurt. Jouw kindplek wordt verwisseld voor een plek waar een volwassene hoort te staan met alle verantwoordelijkheid die erbij hoort. Dit zorgt er vaak voor dat je in je latere leven meer verantwoordelijkheid naar je toe gaat trekken dan je lief is. Dat is  een grote last. Bovendien beroofde het je van je kindplek, waardoor jij geen onbezorgde jeugd kon hebben. Dat is heel verdrietig. Het helpt als je als volwassene beseft wat er gebeurde en alsnog op de plek van kind van je ouders gaat staan.

Er vinden, zeker tegenwoordig, veel verschuivingen plaats in gezinnen door echtscheiding. Voorop gesteld dat het in sommige gevallen echt beter is als ouders die niet kunnen samenleven uit elkaar gaan. Echter je blijft beide ouders van de kinderen die jullie hebben. Dat ontkennen brengt schade en onrust. Die rol kan nooit en te nimmer door huidige partners worden opgevuld. Natuurlijk kunnen zij een bijdrage leveren, zich bewust zijnde van hun plek, maar niet als plaatsvervangende ouder en niet zonder de echte ouder te erkennen.

Hoe zit het dan met geadopteerde kinderen? Ook hier is het belangrijk dat de “ouders” hun plek hebben, in die zin dat ze worden erkend als degene die jou het leven gaven. Het is een wetmatigheid die jij niet kunt veranderen, al zou je het willen.

Een ander voorbeeld is als één ouder vroeg overlijd  en het kind gaat plaatsvervangend de rol van partner spelen van de achtergebleven ouder.  Dat geeft vaak grote problemen, omdat het de systemische orde verstoort.

Ken je plek is het devies.

Een familielid die wordt ontkend of uitgestoten, bijvoorbeeld omdat zijn of haar genderidentiteit niet strookt met de opvattingen van de familie zorgt ook voor grote verstoringen. Die verstoringen kunnen zich uiten in volgende generaties, waar één van de kinderen de rol plaatsvervangend gaat representeren. Daardoor kan dat kind niet op zijn of haar eigen plek staan en zal er hinder van ondervinden in zijn/haar  leven.

Gun jij iedereen zijn/haar eigen proces? Ook al duurt het langer dan je denkt en ook al vindt jij dat het anders zou moeten?

Soms wil je helpen terwijl de tijd nog niet rijp is. Je gaat trekken en sleuren en raakt gefrustreerd dat het niet lukt. Maar het is de kunst om liefdevol ieders proces zijn of haar proces te laten. Want uiteindelijk is er maar één weg en hoe hobbelig en schokkerig ook, iedereen is geroepen om terug te keren naar de zuivere kern van liefde en volmaaktheid. En de liefde geeft nooit op en is uitermate geduldig tot je bereidt bent daar aandacht aan te geven.

Heb je naar aanleiding van dit stuk vragen, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

Liefs Marja

Laat een reactie achter

Uw reactie zal eerste beoordeeld worden alvorens het wordt geplaatst.